Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 6/1116 - marca 16, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Wójt kontra reszta świata

Policja wchodzi do gabinetu wójta Skarbimierza Andrzej Pulita i wymontowuje z komputera dysk. Konferencja prasowa, na której wójt miał ujawnić dziennikarzom pełny zapis nagranej z ukrycia rozmowy dyrektorki szkoły z wiceministrem i wicewojewodą, zostaje odwołana. To kolejna odsłona konfliktu między wójtem a środowiskiem nauczycielskim. W tej opowieści jest wszystko: wielkie ambicje, pieniądze, władza, marzenia o sławie. Oto historia jednego z najbardziej medialnych wójtów w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wskaźnik zadłużenia do korekty

Wydłużenie okresu, który będzie brany przy liczeniu wskaźnika zadłużenia do 7 lub 8 lat, niewliczanie odsetek od kredytów do wydatków bieżących branych pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika oraz włączenie przychodów z prywatyzacji mienia komunalnego – proponowali eksperci konferencji współorganizowanej przez Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Maria Bratkowska pozostaje burmistrzem

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Wyrzyska (woj. wielkopolskie) jest nieważne, do urn poszło za mało osób.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

O ośmiu miliardach przy morskiej bryzie

Zaczynamy lobbing w sprawie naszego projektu „Stawka większa niż 8 miliardów” – zapowiedział w Kołobrzegu na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich Andrzej Porawski. Będzie 20 debat regionalnych dla posłów, z udziałem prezydentów miast wojewódzkich, burmistrzów, wójtów i starostów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Łączyć biblioteki? Oczywiście, że tak

Samorządowcy popierają pomysł ministra Michała Boniego łączenia bibliotek gminnych i szkolnych. Taki postulat sami zresztą sformułowali już kilka lat temu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pomyłka urzędnika uratowała łódzkie licea

Władze Łodzi postanowiły zlikwidować dwie szkoły średnie, ale w piśmie do rodziców urzędnik napisał 2012 r. zamiast 2013. W efekcie decyzja o likwidacji jest nieważna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Który samorząd jest super

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Regulski

Profesora Regulskiego uwagi do planu Hausnera

W 4. numerze „Wspólnoty” zaprezentowaliśmy raport o stanie samorządności w Polsce, przygotowany przez grupę ekspertów pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Dziś publikujemy fragmenty komentarza prof. Jerzego Regulskiego. Tytuł artykułu oraz skróty pochodzą od redakcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-nowa

Potrzeba samorządu II generacji

Forum Od-nowa, niezależna organizacja typu think-tank, ustosunkowuje się do refleksji prof. Jerzego Regulskiego. Oto obszerne fragmenty opracowania nadesłanego do „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena A. Olczak

Skusić kapryśnego inwestora

Czasem o tym, czy koncern wybuduje w Polsce fabrykę lub wybierze inny kraj decydują detale – bliskość pola golfowego czy liczba dostępnych mieszkań w wysokim standardzie. Ci samorządowcy, którzy nie raz przegrywali takie potyczki, wiedzą, że aby przyciągnąć kapitał trzeba zadbać o każdy szczegół.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiała Magdalena A. Olczak

Najbardziej atrakcyjne działki

Rozmowa z Bożeną Czają, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda

(Nie) Prawidłowa procedura likwidacyjna szkół

Samorządy poszukują różnych rozwiązań, by dopasować nakłady na szkolnictwo do swoich możliwości finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów w wypełnianiu zadań oświatowych. Jednym z nich jest uporządkowanie istniejącej sieci szkół i przedszkoli na terenie danej jednostki, czyli dopasowanie jej do potrzeb lokalnego środowiska. W przypadku szkolnictwa ponadgimnazjalnego do ofert rynku pracy, a nade wszystko do spodziewanej liczby uczniów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Uchwały śmieciowe w obliczu nowelizacji

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodząca w życie 6 marca 2013 r. nie skutkuje automatycznym uchyleniem podjętych już uchwał dotyczących nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże samorządy i związki komunalne muszą dokładnie przyjrzeć się podjętym już uchwałom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Michalski

Nowelizacja zamówień publicznych

W dniu 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU 2012, poz. 1271), której głównym celem jest dostosowanie polskich rozwiązań prawnych do regulacji unijnych dotyczących zamówień udzielanych przez instytucje lub podmioty z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Przy okazji tych zmian doszło jednocześnie do wprowadzenia nowych przepisów, dotyczących wszystkich jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Napierała

Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenie wydaje się jedynie na żądanie ubiegającego się o nie, a zatem zainicjowanie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia następuje na wniosek zainteresowanego, a nie z urzędu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak

Problematyczne teksty jednolite

Teksty jednolite zawitały pod strzechy i stają się realnym problemem w wielu samorządach. Wydaje się jednak, że efektem ich najścia będzie szybkie odmłodzenie aktów prawa miejscowego obowiązującego w samorządach, poprzez uchwalanie nowych wersji uchwał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Wydatki budżetowe w gminie na OSP

Czy burmistrz może sam bez zgody rady zlecać projekty techniczne na modernizację budynków OSP (remiz) nie zapisując w budżecie tego zadania oraz kwoty finansowania?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kaganiec nie dla każdego psa

Nie można nakazać właścicielom psów bezwzględnego obowiązku używania kagańców bez względu na rasę i wielkość psa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Opłata za dziecko w żłobku adekwatna do kosztów

Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że opłata za pobyt dziecka w żłobku nie może stanowić źródła utrzymania żłobka. Powinna ona być współmierna do świadczonych przez żłobek usług z uwzględnieniem wieku dziecka i czasu jego pobytu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Wydatki na usamodzielnienie się

Rada gminy nie ma podstaw prawnych do stanowienia, które świadczenia pomocy społecznej podlegają zwrotowi, a tym samym nie ma prawa ustalić, że wydatki na ekonomiczne usamodzielnienie nie podlegają zwrotowi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Problemowe regulaminy

W regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach nie można stosować zwrotu „odpowiadające obowiązującym normom”, gdyż stanowi to istotne naruszenie prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie, iż uprawnienie do sprawienia pogrzebu przez gminę ogranicza się wyłącznie do osób bezdomnych i niemających prawa do zasiłku pogrzebowego, jest niezgodne z dyspozycją normy prawnej, która stanowi, iż zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest „sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Bitwa o śmieci: decydujące starcie

Związek Gmin Śląska Opolskiego podjął walkę o pilną zmianę terminu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Samorządowcy liczą, że na ich apel zareaguje Prezydent RP. Bo to jedyna osoba, która może jeszcze zmienić złe przepisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Musimy uderzyć w reformę

Rozmowa z Czesławem Tomalikiem, prezesem zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Prażmów zadowolony ze zmian

Stawki ustalone, regulamin przyjęty, harmonogram prac zaplanowany – gmina Prażmów dopina przygotowania do wdrożenia nowych zasad gospodarowania odpadami. Jak podkreśla wójt Grzegorz Pruszczyk, zmiany mają sens, nawet jeśli przepisy wymagają jeszcze poprawek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Dwie twarze termomodernizacji

Poznań dzięki projektowi „Trzymaj ciepło” nie tylko zainteresował mieszkańców nudnym z pozoru problemem termoizolacji, ale i wywołał boom na badania termowizyjne, certyfikaty energetyczne i remonty. Poznański projekt został nagrodzony w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania, prowadzonym przez ogólnopolskie korporacje samorządowe. Wyróżnienie w tym samym konkursie otrzymał projekt Wodzisławia Śląskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Coraz mniej rządowych pieniędzy na docieplanie

Rozmowa z Bogusławem Białowąsem, zastępcą dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski - We współpracy z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego

Termoizolacja doskonała

Od 2018 roku każdy nowy budynek instytucji publicznych będzie mógł być wznoszony tylko w technologii budownictwa pasywnego. Takie obiekty mają ekstremalnie niskie zapotrzebowanie na energię cieplną, wynoszące maksimum 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na metr kwadratowy rocznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński

Co dalej ze wskaźnikiem zadłużenia?

Nowy wskaźnik zadłużenia z art. 243 jeszcze nie zaczął obowiązywać, a już na poważnie dyskutuje się o jego zmianie. Rozwiązanie, które miało promować samorządy o solidnych podstawach finansowych, powoli obraca się przeciw wszystkim. Resort finansów jest nieugięty, a czasu do 1 stycznia 2014 coraz mniej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Jak żyć w małym mieszkaniu?

Problem znany w Polsce od dziesięcioleci zainteresował także Muzeum Miasta Nowy Jork, gdzie otwarto wystawę: „Zrób sobie mieszkanie. Nowe modele mieszkaniowe Nowego Jorku”.

Zaloguj się i czytaj więcej

O unijnych funduszach dla Polski

Wspólnota objęła patronatem merytorycznym konferencję „Budżet UE 2014-2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne?”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane