Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 1/1111 - stycznia 5, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Agnieszka Różalska-Kusza

Cittaslow to wielka szansa dla polskich miasteczek

Już ponad 160 miasteczek z całego świata, w tym 9 z Polski, należy do eksluzywnego grona samorządów promujących ekologię, lokalne produkty i działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. – Jeśli chcecie w to wejść, musicie być pasjonatami – powiedział Artur Wajs, koordynator Polskiej Sieci Cittaslow, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, podczas warsztatów dla pretendentów do członkostwa w Bisztynku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Próba sił pod Tatrami

Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher: – Najpierw z czystej złośliwości odrzucali mi projekty uchwał, aż w końcu wymyślili, że uda się odwołać mnie w referendum. Radni: – Pan Majcher nie ma moralnego prawa rządzić Zakopanem, obraża nas i jest populistą. 13 stycznia zakopiańczycy zdecydują o losach burmistrza. Ale koniec wojny o władzę to nie będzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nominacje w prezydenckim konkursie

W konkursie „Dobry klimat dla rodziny” udział wzięło ponad 200 samorządów, które złożyły 250 wniosków. Są wśród nich wielkie miasta, jak Wrocław czy Kraków, są też małe gminy, jak Tyczyn i Żelazków. Nagroda Pary Prezydenckiej, która zostanie przyznana i ogłoszona w maju 2013 roku, jest wyróżnieniem honorowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Samorządowa kolej się rozłożyła

Spółki kolejowe w grudniu nie popisały się. Koleje Śląskie nie dały rady obsłużyć połączeń na Śląsku, Koleje Mazowieckie borykały się z psującymi się składami i awariami infrastruktury, a Przewozy Regionalne, wyrugowane ze Śląska, coraz trudniej wiążą koniec z końcem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiała Małgorzata Adrad

Daję Przewozom Regionalnym jeszcze najwyżej dwa lata

Rozmowa z Adrianem Furgalskim, analitykiem rynku kolejowego w Zespole Doradców Gospodarczych TOR

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Partnerstwo publiczno-prywatne tylko dla odważnych

Jak wybudować basen albo parking, nie mając w budżecie gminy wystarczających funduszy? Można sięgnąć po formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety, zagmatwane przepisy i brak dobrych praktyk sprawiają, że narzędzie to wykorzystywane jest rzadko. Niektóre samorządy mocno się potknęły, próbując zastosować w praktyce ustawę o PPP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiała Edyta Żyła

Samorządy, które porwały się na PPP, zasługują na podziw i uznanie

Rozmowa z Małgorzatą Kuś-Konieczną, ekspertką w zakresie PPP z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Biędzieszak , Kamila Trojanowska

Budżety samorządów w 2013 roku

Rozpoczynający się będzie wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego pod wieloma względami, ale przede wszystkim z powodu zadłużenia. To jego wysokość oraz szereg innych czynników bezpośrednio lub pośrednio z nim związanych decydować będą o możliwościach elastycznego kształtowania gospodarki finansowej samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Zarządzanie drogami

Zarządzanie drogami może wiązać się z wieloma problemami i dylematami. Tu sygnalizuję tylko wybrane. Nie ulega jednak wątpliwości, że tak jak w wielu innych sferach zarządzania działania nadzorców dróg wynikać muszą z długofalowej kalkulacji – tak przestrzennej, technicznej, jak i finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

Herb gminy w orzecznictwie

W piśmiennictwie z zakresu prawa samorządowego próżno szukać pozycji, która w sposób całościowy podejmowałaby problematykę herbu gminy. Spróbujmy więc wypunktować niektóre wątpliwości i niejasności związane z herbowym funkcjonowaniem gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Czy wójtowi przysługuje prawo podważania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Imię i nazwisko nauczyciela

Czy zarządzenie wójta gminy w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela, np. mianowanego, oraz powołania składu osobowego komisji kwalifikacyjnej można upublicznić z imieniem i nazwiskiem nauczyciela w Biuletynie Informacji Publicznej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowki

Opłata za wywóz śmieci bez VAT

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uwzględnia kwoty podatku VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Wójt sprzeda nieruchomość gminną bez niczyjej zgody

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi należy traktować kompleksowo. Obejmuje ona nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawienie i wynajmowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Niedopuszczalne jest wyłączanie niektórych z tych elementów i uznanie, że dokonanie tych czynności przez wójta może nastąpić wyłącznie za zgodą rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Błędy przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

W dokumentacji planistycznej załączonej do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy powinien być dowód zawiadomienia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, jak również uzgodnienia jego projektu oraz dowód wystąpienia o uzgodnienie do właściwego organu ochrony granic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Konsultowanie statutu sołectwa

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw reguluje uchwała rady gminy. Jeżeli przewiduje ona cztery etapy konsultacji, to wszystkie one muszą być spełnione łącznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Wiśniewski , Bartosz Bacia

Czy gmina może nie płacić VAT?

Niestety, gmina VAT płacić musi. Ale nie powinna go płacić za dużo. Przez wiele lat organy samorządowe płaciły VAT, w dużej części nie odliczając podatku naliczonego od czynności wchodzących w zakres zadań własnych. Biorąc pod uwagę praktykę stosowaną w wielu samorządach, istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na zmianę linii orzeczniczej NSA, która umożliwia gminom skuteczne staranie się o zwrot nieodliczonego VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Tężnie dla marszałka

Ciechocinek, perła polskich kurortów, przejęty zostanie przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Spółkę zarządzającą uzdrowiskiem Ministerstwo Skarbu Państwa przekaże nieodpłatnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Wolność budowlana nie wyklucza planowania

O pracach Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Budowlanego i kierunkach proponowanych zmian rozmawiamy z jej przewodniczącym prof. Zygmuntem Niewiadomskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Olwert

Polskie śmieci problemem Europy

W tempie trzech kilogramów rocznie przeciętny Polak nadrabia dzielący go od zachodnich Europejczyków dystans. Niestety, robi to wyrzucając coraz więcej śmieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Redakcja "WSPÓLNOTY"

Jak interpretować prawo

Publikujemy wyjaśnienia kwestii zgłaszanych przez Czytelników, które w praktyce budzą wiele niejasności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Redakcja "WSPÓLNOTY"

SPIS TREŚCI WSPÓLNOTY W ROKU 2012

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane