Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 51/1109 - grudnia 29, 2012

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Pamiętamy o biedniejszych

O obawach związanych z przyszłością samorządu, inicjatywach ogólnopolskich organizacji i poprawie pracy Komisji Wspólnej rozmawiamy z Mariuszem Poznańskim, wójtem gminy Czerwonak.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Tata przyjechał, czyli jak wójt Poznański rządzi Czerwonakiem

Od przewodniczenia zakładowej Solidarności, przez funkcję wójta, szefa Związku Gmin Wiejskich, po przewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zawsze na świeczniku. Lubi sobie pogadać – mówią współpracownicy z uśmiechem, ale dodają, że warto go słuchać, poza tym często właśnie dzięki temu udaje się dojść do porozumienia w trudnych sprawach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Reforma śmieciowa do poprawki

Gminy zyskają możliwość wprowadzenia mieszanego sposobu naliczania opłaty śmieciowej, a czas na przyjęcie stosownej uchwały zostanie wydłużony do końca stycznia 2013. Parlament w pilnym trybie poprawia ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Dlaczego rząd nagle zabrał samorządom aż 300 milionów?

Projektowana w budżecie państwa kwota subwencji oświatowej zmniejszyła się pomiędzy 5 a 27 września aż o 300 mln złotych! Ministerstwa edukacji i finansów w różny sposób uzasadniają zmniejszenie subwencji, pokazując przy okazji absurdalny sposób jej naliczania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Nareszcie koniec z dożywotnim przyznawaniem mieszkań

Rewolucja w budownictwie komunalnym – zgodnie z rządową nowelizacją, nie będzie możliwości automatycznego dziedziczenia prawa do gminnego lokalu. Zmiany skrócić mają kolejki oczekujących i skierować wsparcie w stronę najbardziej potrzebujących. Większość samorządów popiera proponowane przepisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Palacz

Dobrze być z Wałbrzychem

16 gmin ziemi wałbrzyskiej połączyło siły i chce razem aplikować o fundusze unijne. Przyjęły Deklarację Wałbrzyską, zdobyły poparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz marszałka dolnośląskiego. – Wszyscy chcemy, by nasz region zaczął być lepiej postrzegany w Polsce, a nie jako miejsce, gdzie ludzie nie mają pracy, a wokół jest bród, smród i ubóstwo – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Powrót na Wyspę Skarbów

Jeśli klub sportowy, któremu daleko do Barcy czy Realu, a nawet lokalny wypiek są znakami bardziej rozpoznawalnymi niż pełne unikalnych pamiątek historyczne serce miasta, na dodatek miejsce narodzin państwa polskiego, to mamy problem. Stąd pomysł Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, które ma zmienić przyzwyczajenia turystów i postrzeganie Poznania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Kasprzyk

Petent, strona, a może klient, czyli kto załatwia sprawę w urzędzie?

Określenie „klient” nie pasuje do osób załatwiających sprawy w urzędach czy też korzystających z zakładów opieki zdrowotnej. Nie pasuje też nazwa „usługa” do służby publicznej sprawowanej na rzecz ludności przez poszczególne urzędy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz CHaberko , Paweł Kretowicz

Plan transportowy

To nie objętość planu transportowego świadczy o jego jakości, lecz realność, praktyczność i możliwość wprowadzenia jego zapisów w życie. Dobry plan to przede wszystkim taki, który zawiera ustalenia zapewniające funkcjonowanie transportu z jak największą korzyścią dla miejscowej ludności i przyczynia się do uporządkowania systemu, zwłaszcza w obszarach działalności dużej liczby przewoźników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Fijałkowski

Zmiana porządku obrad sesji

Choć ustawodawca wyposażył przewodniczącego rady w praktycznie wyłączną kompetencję do ustalania porządku obrad, to jednak umożliwił radzie dokonywanie w nim stosownych korekt, a także rozszerzanie go o nowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad sesji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Czy radny może być we władzach spółdzielni

Czy radna gminy może zostać członkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, której gmina jest członkiem, czy też wybór ten byłby z mocy prawa nieważny? Wybór radnej gminy na członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej byłby ważny i mogłaby ona pełnić tę funkcję bez konieczności uprzedniego zrzeczenia się mandatu, nie obawiając się przy tym, że wybór ten skutkować będzie wygaśnięciem jej mandatu z mocy prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych

Czy na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej gmina może przekazywać środki na inwestycje ochotniczej straży pożarnej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły

We własnym zakresie dowożę do najbliższej szkoły specjalnej moją 10-letnią córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności psychoruchowej i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Gmina w ciągu dwóch poprzednich lat zwracała pełne koszty przejazdu do szkoły, gdyż oboje z mężem pracujemy i nie jesteśmy w stanie czekać w szkole na zakończenie zajęć przez córkę, by ją odebrać. Od września 2012 r. gmina chce zwracać nam koszty przejazdu tylko w jedną stronę. Czy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogę ubiegać się o zwrot faktycznych kosztów dowozu córki – tj. dwa kursy dom–szkoła–dom? A jeżeli nie, to czy istnieje jakiś inny przepis, na podstawie którego otrzymalibyśmy zwrot faktycznych kosztów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zaświadczenie bez zażalenia

Złożenie zażalenia na zaświadczenie dotyczące zaległości w podatkach jest niedopuszczalne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Tylko 15 dni na przekazanie skargi

Jeśli sprawa dotyczy dostępu do informacji publicznej, termin na przekazanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu wynosi 15 dni od otrzymania skargi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Korzystanie z przystanków

Nie jest uzasadnione zamieszczanie w uchwale dotyczącej warunków i zasad korzystania z przystanków zapisów, które nie dotyczą faktycznego korzystania z nich, jak choćby kwestii związanej z obowiązkiem zawarcia umowy na korzystanie z przystanków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Szkolimy trenerów dla gmin

Trwają kursy trenerów, którzy będą pomagać gminom wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami. Pozyskaliśmy wybitnych ekspertów z zakresu ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz prawa samorządowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Szczepaniak

Ustalanie wymiaru opłaty za odbiór odpadów

Ministerstwo Środowiska udzieliło wyjaśnień, kiedy gmina jest uprawniona do wydania decyzji ustalającej wymiar opłaty za odbiór odpadów komunalnych. To ważna interpretacja dla samorządów gminnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Mieszkańcy sami zdecydowali o opłacie za odbiór odpadów

Konsultacje społeczne poprzedziły w gminie Irządze podejmowanie uchwał w sprawie stawek za wywóz nieczystości. Wójt uważa jednak, że nowe przepisy nie spełnią oczekiwań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Silni, przeciętni i słabi

Im kto niżej jest w tym zestawieniu, tym bardziej musi się starać – podpowiadają autorzy raportu „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012”. I przekonują, że każdy region, gmina czy miasto może stać się atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla jakiegoś inwestora.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Duzi stabilni, mniejsi w kłopotach

Mimo kryzysu stan finansów większych miast nie budzi obaw. Posiadają wystarczające nadwyżki budżetowe, by terminowo regulować nawet nieco przerośnięte zobowiązania. Gorzej z finansami mniejszych ośrodków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Liliana Pawelczak-Szulc

Kompleksowo czy indywidualnie

Nie polegajmy na ogólnych warunkach ubezpieczenia. Praktycznie każde z towarzystw ma tu inne zapisy i jeżeli nie sprecyzujemy dokładnie naszych oczekiwań, oferty mogą być trudne do porównania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Krakowian

Fundusz zamiast ubezpieczenia

Czy nie lepiej zamiast wprowadzać obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, utworzyć w ramach NFZ swego rodzaju fundusz odszkodowawczy przeznaczony na wypłatę tego typu roszczeń?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec

Dziś miasto, jutro prowincja

Może ktoś spróbuje przekonywająco wyjaśnić, jak będzie lepiej: mamy powiększać miasta tak ludnościowo, jak i terytorialnie oraz wspierać ich wszechstronny rozwój za pomocą środków unijnych, czy raczej koncentrować zabudowę miejską i bardziej troszczyć się o prowincję?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Zielkowski

W Słupsku bez zmian

Red. Marecki próbuje wykorzystywać „Wspólnotę” do kreowana negatywnego wizerunku miasta Słupska i prezydenta Macieja Kobylińskiego. Demagogia i irracjonalne zarzuty szkodzą jednak przede wszystkim Czytelnikom, dlatego nie można pozostać na nie obojętnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Redakcja WSPÓLNOTY

Sportowa przyszłość budownictwa

Jak zapewnić sportowcom doskonałe warunki? Przede wszystkim zdobyć kompleksową wiedzę na temat proponowanych rozwiązań, nowoczesnej myśli technologicznej przy budowie obiektów sportowych, a to będzie możliwe już podczas styczniowych (29.01–01.02.2013) targów CBS w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Redakcja WSPÓLNOTY

Puchar Recyklingu rozstrzygnięty

Tytuł Tygrysa Recyklingu dla spółki „Beskid Żywiec” z Żywca, Puchar Recyklingu dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, a puchar Polskiej Izby Ekologii dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane