Akademia "Wspólnoty"

07.05.2021

Wpisywanie do aktów stanu cywilnego orzeczeń sądów zagranicznych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 11 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu"