Akademia "Wspólnoty"

28.02.2022

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 1 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Dostęp do informacji publicznej".