Akademia "Wspólnoty"

15.04.2020

Tymczasowe ramy i pomoc publiczna w czasie epidemii – szkolenie Akademii "Wspólnoty"

Pojawienie się koronawirusa i wywołanego nim kryzysu nie zwalnia samorządów, które chcą łagodzić jego efekty, z obowiązku stosowania prawa dotyczącego pomocy publicznej. Oprócz dotychczasowych przepisów i ich interpretacji pojawiły się tzw. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia…