Akademia "Wspólnoty"

07.01.2021

Wszczęcie postępowania administracyjnego - obowiązki organu - zapraszamy na szkolenie online w Akademii "Wspólnoty"

Wszczynając postępowania administracyjne organ ma szereg obowiązków informacyjnych spoczywających na nim. Część z tych obowiązków wynika wprost z przepisów prawa, część z art. 9 k.p.a.